Line, Knut og miljøagentene heiste det grønne flagget