Stor interesse for å lære om kompostering av mat- og hageavfall