Feiringen fant sted på redningsskøytestasjonen i Gammel-Fillan på Hitra. Bordene er dekt med kaker, kanelsnurrer, kaffe og saft. Det er en mangfoldig gruppe som er samlet på kaia. Barnehagebarn, gamle sjøulker og båtinteresserte, elever fra skolen og til slutt gjør formannskapet på Hitra sin entre.

Tryggere på sjøen

Ordfører Ole L. Haugen overleverte en sjekk til mannskapet på redningsskøyta Horn Flyer, som er stasjonert på Hitra. På vegne av besetningen mottar Helge Skarpnes sjekken pålydende 10.000 kroner.

- Vi setter stor pris på å ha redningsskøyta i kommunen vår, og vi har fått en tryggere hverdag for alle på sjøen, sier Ole L. Haugen.

Redningsskøyta har bidratt til et bedre opplæringstilbud når det kommer til sjø og sjøvett og de holder båtførerkurs.

- Vi er veldig takknemlige på hvor godt vi er blitt mottatt i lokalsamfunnet og hvor mye støtte vi har fått, sier Skarpnes.

Kaiplass, strøm og vann på 10 minutter

Dette er ikke første gang Hitra kommune har vært rundhåndet med redningsskøyta. I 2012 fikk de det røde bygget som i dag rommer både en undervannsrobot, et verksted og kurslokale. Hitra kommune, i regi Ole L. Haugen, har jobbet veldig hardt for å få ei redningsskøyte som patruljerer Hitra og Frøya.

- Ole L. Haugen ordnet med kaiplass, strøm og vann til oss i løpet av 10 minutter da redningsskøyta ble stasjonert på Hitra i 2010, forteller Skarpnes.

Stiftet i 1891

Tidlig i januar 1889 foregår det et møte i lokalene til Christiania Kjøbmannsforening. Her blir den første spiren sådd. Norge har mistet mange av sine landsmenn på sjøen de siste årene. Bare 11. februar i 1849 omkom 500 fiskere under Lofotstormen da de var på lofotfiske i Vestfjorden. Lofotstormen blir også kalt ”Dødsstormen”. 9. Juli 1891 blir ”Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning” stiftet. Det var forløperen til det vi i dag kjenner som Redningsselskapet.