-Dette bandet hadde kommet langt om de hadde dratt "ut i verden"