- Blir det ingen løsning snart, er det slutt på å kjøre skolebarna

foto