Det var god oppslutning om valgkampåpningen på Hitra, og mange partier hadde stilt mannsterkt opp i valgbodene i forkant i forbindelse med " Sommer-Fillan".

Flere partitopper framhevet at det hersket et godt klima mellom partiene i Hitra kommunestyre, og dette viste seg også i debatten, som var helt fri for skitkasting og uthenging av politiske motstandere. Men det betyr ikke at debattantene var poengløse.

Per Ervik (Frp) er så langt vært den mest profilerte av ordførerkandidatene, men fikk god konkurranse fra de mest drevne av de øvrige kandidatene. Verken Lars P Hammerstad (Sp), Ole Haugen (Ap) eller Liv K. Vaagen (SV) stod noe tilbake for Ervik når det gjaldt klare meldinger og folkelig appell. Det var mer tydelig at Olaus Selvåg (H), Sten K Ulvær (V) og Leif Bakeng (Krf) ennå ikke har den samme erfaringen med politisk retorikk. Men alle fikk fram noen viktige budskap for sine partier, og på konkrete spørsmål fra møteleder Sven Amund Fjeldvær kom det svar som ga klare signaler i viktige saker.

Blant annet er det lite som tyder på at det i det kommende Hitra kommunestyre blir flertall for å forlenge bomperioden for å finansiere rettframbru over Dolmsundet (Kun Aps Ole Haugen og Venstres Sten K Ulvær var åpne for det).

Det var også flere partitopper som signaliserte at det ikke er aktuelt å være med på bomfinansiering av nye Rv 714, hvis Snillfjord står på at den fortsatt skal gå i indre trase.

LES MER I HF TIRSDAG 31. JULI.