Fylkets trafikksikkerhetsutvalg deler hvert år ut pris til noen som har gjort en spesielt verdifull og prisverdig innsats for trafikksikkerheten. Nå ønsker vi kandidater til årets pris, sier leder i trafikksikkerhetsutvalget, Karin Bjørkhaug (KrF).

- Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag ser det som en viktig oppgave å oppfordre til et lokalt, og gjerne et personlig engasjert arbeid som bidrar til økt trafikksikkerhet i fylket. Trafikksikkerhetsprisen har vært delt ut i 30 år til enkeltpersoner og organisasjoner som har utmerket seg for sitt arbeid med trafikksikkerhet. Prisen er en påskjønnelse og en spore til videre innsats, sier Karin Bjørkhaug, leder i fylkets trafikksikkerhetsutvalg.

- Det er Nullvisjonen som er ledestjernen for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge: En visjon om et transportsystem som ikke krever liv eller fører til at noen blir hardt skadd – der det ikke er «dødsstraff» for å gjøre feil. For å komme dit er vi avhengig av engasjerte mennesker som har nullvisjon som felles mål, sier Marianne Eklo, rådgiver i Statens vegvesen.

Fakta om prisen:

  • Prisen består av et stipend på 10 000 kr til enkeltperson, eller 20 000 kr til foreninger/grupper/utvalg, samt en gave verdi ca. 1 000 kr. Stipendet må benyttes i forbindelse med arbeidet for trafikksikkerheten (kurs, studiereiser, litteratur o.l.).

  • Trafikksikkerhetsprisen blir utdelt i forbindelse med fylkestingets sommersamling. Det er fylkesordføreren og lederen av Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg som deler ut prisen.