Dette fikk disse oppdrettssjefene i ren lønn fra selskapene i fjor

foto