Det er i forbindelse med disponing av pengene fra havbruksfondet at kommunen har bestemt at 200.000 kroner skal settes av til et ungdomsfond.

Formål er å initiere og støtte opp under kultur- og aktivitetstilbud i kommunen med et særlig fokus på aktivitet til ungdom. Ungdomsfondet skal gi mulighet til å iverksette tilbud/tiltak etter behov ungdommen selv mener de har, og som de selv mener vil bidra til å fremmer inkludering og motvirker utenforskap. Ungdomsfondet skal bidrar til å stimulere til at ungdom i Frøya kommune blir gitt muligheter til å sette i gang med nye prosjekter og aktiviteter - av, med og for barn og unge.

Både enkeltpersoner og grupper kan søke men minimum ¾ av gruppa må være innafor målgruppa. Andre kan søke, dersom tiltaket er direkte rettet mot ungdom i aldersgruppa.

Disse er oppnevnt til å behandle søknadene: Kamile Zekonyte og Andrea Reppe Vatn (Frøya ungdomsråd) og Eskil Sandvik (hovedutvalget HOOK). Virksomheten kultur og idrett skal stille med sektretær.