Front mot front-kollisjon på Fv.714: To kjørt til sykehus

foto