– Det er mange gullkonfirmanter som har blitt forvirret i år, sier sokneprest Slavisa Josifovic på Frøya.

Mange tror det hele er avlyst, men det er det ikke.

Arrangementet har tradisjonelt bestått av to deler: et selskap på kvelden på en lørdag og en festgudstjeneste på søndagen etter.

De siste to årene har gullkonfirmantene selv stått for selskapet på lørdagen, mens menighetsrådet på Frøya har ordnet servering etter gudstjenesten på søndag.

– I år har jeg forstått det sånn at selskapet på lørdag er avlyst, for det var ikke mange nok påmeldinger, men gudstjenesten på søndag 27.8.23 er på ingen måte avlyst. Den skal gjennomføres uansett.

– Men det er mange som sier at de ikke har fått invitasjon eller noen annen informasjon om dette.

– Vi beklager sterkt at det er usikkerhet rundt dette. Gudstjenesten med navneopprop og servering blir holdt som normalt og er selvfølgelig åpen for alle, ikke bare gullkonfirmanter, sier han. Det ble lagt ut informasjon på hjemmesidene til Frøya menighet i vår en gang om at gullkonfirmasjonen ble søndag. Vi har pleid å ha den siste søndag i august, og det blir som vanlig.

Hva ligger bak denne endringen?

– Menighetsrådet sto tidligere for innhenting av adresser og ansvaret for selskapet på lørdag. Etter noen år med økonomisk tap og mange arbeidsdager brukt for å finne adresser til alle besluttet rådet for et par år siden å ta ansvar for gudstjenesten og servering etterpå, samt å bruke sosiale media for å informere om arrangementet. Gullkonfirmantene selv har overtatt ansvaret for selskapet på lørdag. Dessverre ser det ut som om dette i år ikke blir gjennomført, visstnok fordi det ikke kom nok påmeldinger.

Så søndag 27.8. i Sletta kirke klokka 11.00 blir det markering og litt mat etterpå?

– Ja, det blir som du sier. Og alle er velkomne, selvfølgelig. Under gudstjenesten leser vi opp alle konfirmantene fra 1973 ved navn og etterpå tar vi bilde. Så blir det servering for gullkonfirmantene etter gudstjenesten. Alle er velkomne, både gullkonfirmantene og alle andre, selvfølgelig. Den er åpen for alle, slik alle gudstjenester er, smiler soknepresten.

Hvordan blir det neste år, da?

– Jeg vet at menighetsrådet skal diskutere saken neste uke, så det vet jeg ikke sikkert. Det aller sikreste å gjøre, hvis man er gullkonfirmant neste år, er å følge med på hjemmesidene våre på Facebook, eller å ringe kirkekontoret. Det som jeg vet helt sikkert, er at det har pleid å være siste søndag i august. Det blir det nok neste år også. Hjertelig velkommen, da også.