Pårørende vil ha sluttstrek: - Vi kan ikke ta seriøst at de ikke har råd. De engasjerer seks arkitektfirma for å bygge hytte ut i hauan på Hitra