Generalsekretær i Pensjonistforbundet i nærmere 20 år, Harald Olimb Norman kom til Hitra for å feire eldredagen og holdt foredrag for de fremmøtte på Hjorten hotell i helga.

– Dagens gjester fikk bekreftet at Pensjonistforbundet er organisasjonen sentralt, som er ikke bare største men også viktigste organisasjon for å tale alle pensjonisters sak, i forhold til de øverste politiske myndigheter, skriver Egil Hestnes som var en av arrangørene.

– Vi fikk også bekreftet at forbundet er partipolitisk uavhengig, men svært opptatt og engasjert av eldrepolitikk, enten det gjelder å øke minstepensjonen, bedre tannhelse eller andre viktige saker for de eldre.

– Pensjonistforbundet sentralt er helt avhengig av medlemmene og deres engasjement og aktivitet lokalt som eks. HitraPensjonistan.

Harald Norman merket seg at Hitra-arrangementet var basert på et 3-partssamarbeid mellom Eldres Råd, Kulturenheten og HitraPensjonistan.

Bildet viser dagens foredragsholder Harald Olimb Norman fra Pensjonistforbundet flankert av leder Jarle Pedersen og nestleder Egil Hestnes i HitraPensjonistan. Foto: Privat