Trafikken går - stort sett - som normalt i uværet

foto