Disse vil bygge ny gangvei – tre aktører med pristilbud