Fagforbundet tror fulltid kan løse personellkrisa i helsevesenet

foto