Frøya kommunestyre har møte i dag tirsdag fra klokka 10.

Møtet starter med to orienteringer: «kjendis-økonom» Jan Ludvik Andreassen fra Eika-gruppen skal ta et «Makroøkonomisk blikk på Frøya og Norge», før politistasjonsjef Tor Kristian Haugen skal gi en orientering fra politiet.

Av saker som skal behandles er kommunens arealplan for næring, som lokalavisa har skrevet mange saker om. Den skal nå endelig stadfestes.

Videre skal kommunestyre blant annet vedta hvordan de skal bruke penger fra havbruksfondet, hvor mange flyktninger kommunen skal ta imot, salg av kommunale tomter og om prisen på kinobilletter skal settes ned.

Etter at møtet har startet kan du følge det direkte ved å klikke her.