Ingen har noen garanti når det gjelder arbeidshelse!