Det avtroppende Hitra kommunestyre møtes i dag for siste gang. Møtet starter klokka 13 (torsdag) og overføres på web-tv.

Følg møtet via denne linken (Hitra kommune)

Blant sakene som skal til behandling er:

  • Reguleringsplaner/vann- og avløpsplaner for Strand, Vikan Norg, Fillaunet, Strandaunet

  • Antakelse av tilbyder firemannsbolig Fillan

  • Vedtekter for barnehagene i Hitra

  • Økt kapasitet i kommunens barnehager høsten 2015/våren 2016

  • Vedtekter for Skolefritidsordningen

  • Morgendagens omsorg. Strategisk plan for Hitra kommunes omsorgstjenester

  • Status og veien videre for kommunal barneverntjeneste

Komplett saksliste og dokumentene kan lastes ned via Hitra kommunes nettsider