- Polen har en rik litteratur. Noe er god kjent i Norge, men det meste er ukjent

foto