Av: Bjørn L. Rønningen

Flere bøtelagt for høy fart i anleggssone

foto