Det var ca. 30 medlemmer til stede på årsmøte i Frøya Ap mandag som ble avholdt i kommune-styresalen på Sistranda. Møtet ble ledet med «stø hånd» av nestleder Kirsten Dragsnes da leder Frode Reppe har flyttet til ny jobb i Trondheim.

[M1]

Pål Terje Bekken overtar jobben som leder i Frøya Ap fram til valget til høsten.

En engasjert Jorodd Asphjell talte til et lydhørt årsmøte angående dagens politiske situasjon i landet vårt, og om det som skjer omkring regjeringa nå om dagen. Asphjell er Stortingsrepresentant for AP i Sør-Trøndelag.

[M2]

Heder

Under årsmøtet var utdeling av medlemsmerket for lang og tro medlemskap i partiet.

Ruth Gaasø var eneste medlem som hadde gjort seg fortjent til gullmerket i år etter minst 40 års medlemskap. Dessverre var hun forhindret fra komme på møtet.

[M3]

Sølvmerket får man etter 30 års medlemskap. Det hadde Judit og Arne Gulbrandsen gjort seg fortjent til, men de var heller ikke til stede på årsmøtet.

Bronsemerket er det syv personer som hadde oppnådd etter 20 år i Frøya Ap. Det var bare fire 20-årsmedlemmer til stede på årsmøtet. Disse var Kirsten R. Antonsen, Ansgar Antonsen, Pål Terje Bekken og Harald Lassen.

Tre 20 årsmedlemmer var ikke til stede under merkeutgivelsen. Disse var: Per Kjensteberg, Nils Karlsen og Margith Myrseth Kristiansen.

Ref. Tore Myrset

[M4]

Nyvalgt leder i Frøya Ap, Pål Terje Bekken.