I kveld (mandag) holdes det allmannamøte i Klubben grendahus. Bakgrunnen er vedtaket i Frøya valgstyre om å slå sammen stemmekretsene Titran, Nordskaget og Klubben, med stemmested på Nordskaget.

- Folk i grenda er i harnisk, og synes det er urettferdig at Klubben ikke skal være stemmested. Folk har bedt om at det trommes sammen til et møte. Folk krever skikkelig svar fra valgstyret på hva det skal være godt for at man ikke lenger skal kunne stemme på Klubben, forteller grendalagsleder Aleksander Søreng.

I morgen er det nytt møte i valgstyret i Frøya. Da skal vedtaket om å slå sammen kretser følges opp med vedtak om navn på stemmesteder.

Her er forslaget som valgstyret skal ta stilling til i morgen:

Stemmekretsen Titran/Nordskag/Klubben får navnet Nordskag krets.

Stemmekretsen Skjønhalsen/Dyrøya får navnet Dyrøy krets.

Stemmekretsen Mausund/Sula/Froan får navnet Øyrekka krets.

Stemmekretsnumrene i Frøya endres til:

  1. 0001  Nordskag krets – med midlertidig stemmested Nutrimar, senere Nordskag oppvekstsenter

  2. 0002  Nabeita krets – med stemmested Nabeita oppvekstsenter

  3. 0003  Sistranda krets – med stemmested Kommunestyresalen

  4. 0004  Nesset krets – med stemmested Frøya Næringspark

  5. 0005  Dyrøy krets – med stemmested Dyrøy oppvekstsenter

  6. 0006  Øyrekka krets – med stemmested Mausund skole