Ordfører Ole Haugen tok i dag i mot Europarådets ”Utmerkelse for godt styresett” under Kommunalpolitisk toppmøte i Oslo, på vegne av Hitra kommune.

- For å få utmerkelsen for godt styresett er det i hovedsak lagt vekt på innbyggernes oppfatninger. Det skal være en klar overvekt av positive vurderinger. Det er satt krav om resultater som ligger på god norsk standard – og enda litt til! Det skal være noe å strekke seg etter, sier Gunn Marit Helgesen, leder i Kommunenes sentralforbund(KS).

Hun delte ut prisen sammen med kommunalminister Jan Tore Sanner, med alle landets ordførere i salen. Europarådet samarbeider med KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet om utmerkelsen.

Mer og mer fornøyd

Haugen mener det er inspirerende at Hitterværingene er mer fornøyd med sin kommune enn mange andre.

- Akkurat den prisen vi nå mottar, den bekrefter det som flere andre innbygger- og brukerundersøkelser har vist oss det siste året, nemlig at folk er jevnt over mer fornøyd enn tidligere år, og Hitterværingen synes i det hele tatt å være mer fornøyd med sin kommune og de kommunale tjenestene, enn det man finner igjen som et gjennomsnitt for norske kommuner. Og det er inspirerende, fordi det bekrefter at kommunens ansatte jobber godt og gjør mye bra. Og kanskje kan det også være lov å tolke det som at innbyggerne er rimelig tilfreds med den politiske innsatsen, mener Haugen.

Kommunenes resultater i KS lokaldemokratiundersøkelse ligger til grunn for vurderingen av kommunene. Den består av spørsmål til innbyggere og folkevalgte om hvordan de oppfatter demokratiet i egen kommune. I overkant av 40 kommuner har gjennomført undersøkelsen i 2014 og så langt i 2015.

Ingen hvile på laurbærene

- Vi har de siste årene bevisst satset på å finne ut hva innbyggerne mener om kommunen og tjenestene, gjennom flere forskjellige undersøkelser. Dette gjør vi for å finne ut hvordan vi ligger an i forhold til andre kommuner, og om vi utvikler oss i riktig retning ved å sammenligne med tidligere år og resultater. Denne prisen handler forøvrig om lokaldemokratiet og det som benevnes godt styresett. Det betyr vel at innbyggerne også er rimelig fornøyd med nærdemokratiet som sådan, at man opplever å bli sett og hørt, uansett hvem man er - liten eller stor, og at man som innbygger opplever at lokalpolitikerne ikke misbruker tilliten man har fått - altså ikke misbruker sin makt. Og det er veldig, veldig viktig at innbyggerne uttrykker en slik tillit, fordi det er dem vi er til for. Vi er til for å ta vare på folk, vi er til for å hjelpe folk i deres hverdag, vi er til for å finne løsninger.  Det må ligge helt fram i panna, det må vi minne hverandre på, hver dag. Og denne prisen må vi ta imot som en påminnelse om akkurat det. Det nytter ikke, som det er sagt, å kvile på sine laurbær. Men vi kan finne motivasjon ved å motta slike anerkjennelser. Motivasjon til å gjøre jobben enda litt bedre, blant annet gjennom god dialog og godt samarbeid med brukerne og innbyggerne, sier Haugen.

- Prisen bekrefter at folk jevnt over er mer fornøyd enn tidligere år, sier ordfører Ole Haugen.