Åtte meter rift i nota. Tror omfanget av rømming er mindre enn antatt