- Vi har fått det beviset på et nei som vi har venta på