Lokalavisahar den siste tida fått inn meldinger og tips om svært dårlig internett-tilgangfor telenorkunder på Frøya. I går (onsdag kveld) var mange helt uten nett.

InformasjonsjefPer Arild Meling i Telenor forteller at dette kan skyldes to ting.

- De sisteto dagene har det vært et problem med kortet i en stasjon i Gurvikdalen. Detteberører ca tyve kunder. Disse har vært helt uten nett. Dette kortet blirskiftet ut i løpet av formiddagen i dag, sier Mæling.

Men etlangt større antall nettkunder blir berørt av en mer generell utfordring:

- Vi har startet et prosjekt med utskifting av utstyrog forsterking av kapasiteten til cirka 1000 kunder som i dag ikke ikke får branok nett. I perioder når mange er på nett samtidig, er det ikke kapasitet nok.Her jobber vi med utskifting av utstyr, og dette skal skje i løpet av detnærmeste kvartalet, sier Per Arne Meling i Telenor.