Formannskapet vedtok tirsdag å legge ned komiteen som har arbeidet med å gi navn til alle veiene i Frøya kommune.

Med bakgrunn i reaksjoner som har kommet etter at veiene har fått sine navn, tok ordfører Berit Flåmo opp navnekomiteens arbeid i formannskapet i januar.

Det var da ett år siden vedtakene om veinavn på fast-Frøya var gjort.

Måten det ble tatt opp på, gjorde at Helge Borgen trakk seg som leder av komiteen, like før arbeidet skal være fullført.

Da saken ble behandlet nå tirsdag, følte Arvid Hammernes behov for å forsvare arbeidet som navnekomiteen har gjort.

- Jeg er ubekvem med måten saken ble tatt opp av ordføreren i formannskapet. Mitt inntrykk er at komiteen har arbeidet godt. Det har bare vært noen få saker som det har blitt støy rundt, og jeg ser ikke at det er noe grunnlag for mistillit.

Verken rådmann Svanhild Mosebakken og gruppeleder Kristin Reppe Størø mente at det var uttrykt noe som kunne kalles mistillit.

- Stort sett har komiteen jobba godt, men det har vært noen få konfliktsaker, poengterte Reppe Storø.

Sekretær Kitt Julie Hansen orienterte formannskapet om hvilke retningslinjer komiteen hadde fulgt, og hvordan prosessene hadde vært kjørt.

- Det kom mange innspill under høringsprosessene. Spesielt på navnene på Hammarvika, men også andre steder. Og det er «Titerveien» vi står igjen med som den veien det var støy rundt. I etterkant er det også kommet en del reaksjoner på «Nesaveien», men den kom det aldri en eneste skriftlig kommentar på. Det vi får inn nå, er ting som er utløst etter at folk fikk adressene sine. Men jeg vil si at det er fryktelig mange som er fornøyde med adressene de har fått, sa Kitt Julie Hansen.