I følge Mattilsynets blåskjellvarsel skal man ikke spise blåskjell eller andre skjell som man har plukket selv. Grunnen er oppblomstring av algearten Dinophsys, som produserer en diarefremkallende gift som samles opp i skjellene.

Da kan må få DSP(Diarrhetic Shellfish Poisoning). Det finnes ingen norsk betegnelse for sykdommen, men skjellforgiftnings-diare burde være et godt ord.

I følge helsenorge.no blir man vanligvis syk etter en halvtime, eller noen timer etter at skjellene er spist. Symptomene er diare, kvalme, oppkast, magekramper og frysninger. Man blir vanligvis frisk innen tre dager.

Som førstehjelp er det anbefalt å drikke for å unngå dehydrering. Ved kraftige eller langvarige symptomer bør lege kontaktes.

Blåskjellvarselet baserer seg på prøver tatt av blåskjell i Fillfjorden 12.mai. Varselet gjelder frem til 23.mai.