Kommunestyret vedtok i dag (torsdag) å forskottere 2.159.000 kroner i tippemidler til rehabilitering av Mausund svømmehall. Pengene kommer fra tilbakeføring av tidligere forskotterte midler til andre prosjekter.

Fra før har kommunen bevilget 3 millioner kroner, pluss momskompensasjon på 1,3 millioner kroner.

Totalt vil rehabiliteringen koste knapt 6,5 millioner kroner.