TrønderEnergi-konsernet hadde i 2011 et resultat før skatt på  358 millioner kroner mot 222 millioner kroner i 2010. Etter skatt er årsresultat på 189 millioner kroner mot 84 millioner kroner i 2010. I TrønderEnergi AS ble årsresultat etter skatt 205 millioner kr. Driftsresultatet for konsernet ble 500 millioner kr i 2011 mot 339 millioner kr i 2010.

Dette forteller selskapet i en pressemelding.

Utbyttet er satt til 163 millioner kroner. Dette beløpet går til fordeling blant selskapets 22 eierkommuner i Sør-Trøndelag, samt Nordmøre Energiverk AS (NEAS).

- TrønderEnergi er fornøyd med fjorårets resultat, forteller kommunikasjonssjef Kjell Dahle.