Etter at Salmar siden 1998 har drevet oppdrett med midlertidig tillatelse i landskapsvernområdet i Froan, ser det nå ut til at det nærmer seg en løsning.

- Det blir en løsning. Jeg kan ikke si hvem jeg har hørt det fra, men fra min  hjemmelsmann i miljøet har jeg fått signaler om det blir funnet en løsning på saken om permanent oppdrett i Froan. Jeg vet heller ikke når, men jeg håper det skjer snart. Dette er er en sak som har versert i utrolig mange år, men mitt inntrykk er at det jobbes intenst med saken, sier Haugen, stortingsrepresentant og medlem i stortingets næringskomite.