- Hitra Næringsforening vil rope et kraftig varsko om konsekvensene for regionens utvikling av et eventuelt krav om ekstern kvalitetskontroll (KS2), skriver daglig leder Torfinn Stub i en uttalelse fra styret i næringsforeninga.

Uttalelsen er sendt både til sentrale næringsaktører, politikere, kommunene og Stortingets transport- og kommunikasjonskomite.

Frykter "knekk" i den positive utviklinga på Hitra og Frøya

Som lokalavisa Hitra-Frøya tidligere har omtalt, vurderer de sentrale veimyndighetene om utbyggingsprosjektet Lakseveien mellom Frøya/Hitra og Orkanger er så stort at det kreves ekstra runde konsekvensutredning. Det vil i så fall kunne bety vesentlig forlenget byggetid.

- Vi er redd for at en stopp i anleggsarbeidet på flere år vil bety en kraftig "knekk" i alt det positive som skjer i regionen. De negative konsekvensene i form av økte kostnader for regionen av KS2 vil derfor være store. Dette må for enhver pris unngås! skriver Stub.

15 måneder siden godkjenning

Næringsforeninga viser også til at det har gått 15 måneder siden bompengesøknaden til Ny Rv 714 AS ble vedtatt i Sør-Trøndelag fylkesting.

- En meget positiv dag for alle gode krefter i den ytre regione. Ennå er ikke bompengesøknaden godkjent av Stortinget. Ubekreftede meldinger forteller derimot at Staten vil kreve KS2 for hele eller deler av planene for Fv 714, Lakseveien, før bompengesøknaden eventuelt blir klarert i Stortinget. Dette kan i så fall bety at ferdigstillelsen i verste fall blir forsinket med flere år utover 2019, med betydelig kostnadsøkning. For en region i positiv utvikling er dette skremmende perspektiver når det gjelder trafikksikkerhet/rassikring/næringsurtvikling, heter det i uttalelsen.