Adventstida er her og på mange måter teller folk ned fram mot jul. Her på hitra-froya.no teller vi ned på to måter:

Følg den spreke adventskalenderen der øyværinger daglig viser enkle gymnastiske øvelser for å holde juleformen vedlike. Og/eller rull helt ned på førstesida vår. Der ligger årets jule-quiz, der premiene for de heldige er store. Hver dag kommer nye spørsmål og nye vinnermuligheter.