Økologisk laks fra Norge kan ikke merkes som økologisk i butikkhyllene i EU. Grunnen er at Norge og EU ikke har klart å bli enige om økologireglene i landbruket.

– Dette er en uheldig situasjon der konsekvensene over tid kan bli for store for deler av de norske aktørene, og vi jobber nå med å finne en løsning på denne situasjonen, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Her lokalt produseres det økologisk laks ved to lokaliteter i Froan; på Sørøyflesa og Hallarøy (begge Salmar). Her har selskapet tillatelse til å produsere 3.900 tonn laks tilsammen. Salmar produserer også økologisk laks inne i Romdalsfjorden.

Ikke del av EØS-avtalen

EUs økologiregelverk trådte i kraft allerede i 2009, men er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Grunnen er at Norge ønsker tilpasninger på landbruksområdet, noe det så langt ikke er oppnådd enighet om.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) vil ta opp saken med den ansvarlige EU-kommissæren i september. Samtidig varsler fiskeriministeren at han vil ta opp saken med Island, som også ønsker tilpasninger i regelverket.

Det var bransjenettstedet iLaks som først skrev om problemene.

Får selge, men ikke merke

– Det er ikke importstans, for produsentene får fortsatt selge fisken sin inn til EU. Problemet er at de ikke lenger får merket den, sier Marit Rein i Norges sjømatråd til iLaks.

Sjømat Norge ber om et hastemøte med regjeringen.

– Dette er alvorlig. Det står økologisk laks i merdene i Norge til en verdi av over én milliard kroner, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark