Hver onsdag er det satt av to timer i skoletiden for elevene ved ungdomstrinnet på Sistranda skole, til ulike valgfag.  I høst startet et nytt tilbud ””Innsats for andre” som er en videreføring av fjorårets valgfag "Internasjonalt samarbeid”.

Stort engasjement

Innad i Innsats for andre er de delt inn i ulike grupper.

Brennende engasjerte forteller de seks jentene i valgfagets ”sponsorgruppe” hvilke planer de har for dagen, og for månedene som kommer.

- Vi samler inn penger til veldedige formål og organisasjoner, forteller de.

- En onsdag hver måned har vi kakesalg i steinkorridoren ved skolen. Det som har blitt igjen av kaker har vi deretter solgt ved sentrumsbutikkene.

I oktober gikk pengene til Kreftforeningens ”Rosa Sløyfe-aksjon” og i november til ”Movember”. I desember vil pengene gå til Kreftforeningen og leukemi.

En del av midlene forklarer de, skal også gå til Evelyn Pettersen og Anja Sandvik som i desember reiser til Hellas for å bistå flyktninger gjennom organisasjonen ”Dråpen i havet”.

I gjennomsnitt forteller de at de har fått inn rundt 1700,- hvert kakesalg.

- Vi har også vært hos firmaet Eidsvaag og solgt vafler der. Tanken er at vi skal gjøre avtaler med andre firma også.

Venn på vegg

Men de har også valgt et fokus på sine medelever.

Nå skal de i gang med et lite prosjekt som heter ”Venn på vegg”.

- Vi setter opp en postkasse i steinkorridoren og her kan andre elever skrive spørsmål på post-it lapper og legge i postkassa. Det kan være skolerelatert som leksehjelp eller andre spørsmål som omhandler for eksempel gruppepress. Man kan velge å være anonym. Vi har sammen ansvaret for å gi svar på disse spørsmålene, forklarer jentene.

Bruker fritiden også

Men to skoletimer rekker ikke til, for engasjementet deres strekker seg utover det.

- Vi bruker mye tid på fritiden til dette arbeidet også, blant annet kakebakingen. Til tross for at vi alle har flere aktiviteter på fritiden så får vi det til når alle bidrar.

Det ser ut til å være flest jenter i gruppa,  men det er også flere gutter med.

- To av de er forøvrige ute og selger lodd til inntekt for Kreftforeningen akkurat nå.

Innsats for andre sin sponsorgruppe, har solgt 27 Fuck Cancer-armbånd til inntekt for Kreftforeningen i år.

Gjør en forskjell

Valgfagene ”Fysisk aktivitet og helse” er populært blant medelevene forteller jentene, det samme er ”Sal og Scene”, ”Natur, miljø og friluftsliv” ”Forskning i praksis” og ”Design og resign”.

Men tross mange ulike valgmuligheter er disse jentene helt sikre på at de har valgt seg riktig retning.

- Vi har alle lyst til å hjelpe andre rundt oss og det jobber vi hardt for å lykkes med. Vi lærer å være selvstendige, det er veldig sosialt også må det mye planlegging til, før planene kan settes i aksjon.

De forteller at de blir veldig engasjerte og synes det er ekstra artig når alt går bra, tilføyer de.

Etter jul skal de støtte andre organisasjoner. Dyrevernorganisasjonen Peeta er en av de, de vil også finne en organisasjon som støtter homofiles rettigheter.

- Å hjelpe andre gir oss en god følelse. Vi har dermed bidratt og gjort en forskjell.

Laget informasjonsbok på ulike språk

En annen gruppe i valgfaget heter ”Innsats for barn og unge”.

Anniken Enge, Ronja Pedersen og Malgorsata Kopaczek-Styczen jobber blant annet for at barn i fra utlandet skal kunne trives bedre i barnehage og på barnetrinnet i skolen på Frøya. Prosjektet er i samarbeid med lærer Vida Bekken.

- Vi har laget plakater og en liten informasjonsbok om skolen og lærerne. Den er på ulike språk og skal kunne deles ut til nye elever, forklarer jentene.

De har tidligere arrangert en aktivitetsdag for andre klasse, og vist de yngste elevene at læring kan være morsom og lekbasert. De skal også ha en heldagsøkt ved Sistranda Kystbarnehage om ikke lenge.

F.V: Malgorsata Kopaczek-Styczen, Ronja Pedersen og Anniken Enge gjør en innsats for barn og unge. De jobber blant annet for at barn i fra utlandet skal kunne trives bedre i barnehage og på barnetrinnet i skolen på Frøya.

Arrangerer Hawaii-fest

På Frøya  Frivilligsentral er en gruppe ungdommer ivrig i gang med å klippe til fargerik pynt.

Førstkommende onsdag skal denne Innsats for andre-gjengen arrangere Hawaii-fest med spa, bar, musikk og dansing for demente fra sykehjemmet og dagsenteret.

Steller i stand Hawaii-fest for eldre. F.V: Eirik Hammervik, Tonje Stensen, Mari Udtian, Betina Bakken, Tora Sørli, Erika Krutvik og Bård Nielsen.

De har også tilbudt seg å bistå frivilligsentralen og de eldre med forskjellig hver onsdag ut skoleåret. Det kan være ulike juleforberedelser og innkjøp.

- De har også foreslått eldrekino og bingo, forteller Britt Ohrø og sier frivilligsentralen setter stor pris på ungdommenes bidrag.

- Dette er veldig verdifullt. At såpass mange unge ønsker å bistå de eldre er en berikelse for begge parter. Både for ungdommene selv, mens også mottaker. Da jeg var ung var det mer familiefokus og flere generasjoner bodde gjerne sammen. Slik er det ikke i dag. Derfor sier dette noe om den holdningen disse ungdommene har og verdien de ser av å være sammen med - og ta vare på de eldre. Det er kjempeflott, sier Ohrø.

Ønsker tips

- I tillegg denne dagen er tre elever ved Hamarvik sykehjem. Det er også en gutt som hver onsdag hjelper skolens vaktmester til å reparerer ting ved skolen, forteller lærer Inga Andruskiene og tilføyer at de godt kan tenke seg tips i fra frøyværingene til andre aktiviteter ungdommene kan gjøre i løpet skoleåret.

Engasjementet og arbeidslysten er det i allefall ingenting å si på.