Onsdag var elever og lærere ved Guri Kunna videregående skole samlet for første gang siden skolestart. Turen gikk til Margrethes Minde ved Melandsjøen på Hitra.

Vi spurte noen av elevene hva de mener om at skolene deres har blitt én.

Navn: Alexander Hellemsvik, fra Hitra.

Klasse: 3STB(studiespes) Hitra

- Jeg legger ikke så mye merke til at det har blitt en skole. Det er det samme som før.

- Hva skal til for at du skal føle at det er én skole?

- Hvis det blir mulighet til å ta de samme fagene på tvers av skolene. Men jeg har de fagene jeg trenger på Hitra, så jeg trenger ikke dra til Frøya.

- Hva synes du om en slik samling?

Det synes jeg er trivelig. Vi får se hverandre og kanskje bli kjent for de som vil det. Det er vel tid for å få seg noen kjente på Frøya. Jeg kjenner ikke så mange der fra før så.

Navn: Maren Mellemsæther, fra Hitra

Klasse 3STC (Påbygning) Frøya

- Jeg merker ikke så mye til at skolene er slått sammen, bare at navnet er Guri Kunna. Det er greie folk på Frøya. Det er bare busstilbudet som er for dårlig. Bussen kommer 40 minutter før vi begynner på skolen. Det synes jeg AtB må gjøre noe med.

Navn: Selma Moen Aune, fra Frøya

Klasse: 1STA Frøya skolested.

- Jeg merker ingen forskjell, men så har jeg heller ikke noe å sammenligne med. Det kan sikkert være positivt at skolene er slått sammen, men jeg er usikker på hvordan.

- Hva skal til for at du skal føle at det er én skole?

- Vi ser jo vanligvis ikke hverandre. Men på slike turer kan vi få følelsen av å være én skole. Og så har det alltid vært slik at Frøyværinger har gått på Hitra, og Hitterværinger har gått på Frøya, så det er egentlig ikke noen stor forskjell.

Vilde Glørstad, fra Hitra.

Klasse: 2STA(studiespes) Frøya skolested.

- Jeg synes det er greit at skolene slås sammen, men jeg har ikke merket noe til det ennå, mener Vilde.

- Men det blir bra når begge skolene kan gjøre prosjekter sammen. Og hvis vi etterhvert kan få velge flere språk. Jeg gikk tysk på ungdomsskolen, men kunne ikke fortsette med det på Frøya, fordi spansk er det eneste valget. Mens Hitra har tysk og fransk.

Navn: Håvard Strømøy, fra Frøya

Klasse: 1STA Frøya skolested.

- Jeg legger ikke så mye merke til at det er en skole. Bortsett fra i dag, når vi er på tur. Og jeg har ikke tenkt så mye på om det kan være en fordel.

Hva skal til for at du skal føle at det er én skole?

- Det er ved sammenkomster som denne.

Selma Moen Aune og Daniel Øyen Sundfjord er kjærester og går begge på Frøya skolested. Begge mener at de foreløpig ikke merker noen forskjell på at skolene er slått sammen til én.

Navn: John Hjertø, fra Hitra.

Klasse: 3STB(studiespes) Hitra skolested.

- For meg har det ikke mye å si om skolene slås sammen. Det kan være en fordel hvis det blir flere tilbud på hver linje.

- Hva skal til for at du skal føle at det er én skole?

- Det er så store avstander at det kan bli vanskelig å få den følelsen. Det er bare navnet og at det er samme rektor som binder dem sammen.

- Hva synes du om en slik samling?

- Det er koselig. Jeg håper å bli kjent med noen flere i løpet av dagen.

Navn: Daniel Øyen Sundfjord, fra Frøya.

Klasse: 3STA(studiespes) Frøya skolested.

- Det er ganske bra at skolen slår seg sammen. Det har ikke vært så mye kontakt mellom skolene før, men nå blir det en form for fellesskap. Det er kjekt at vi kan få til slike ting som dette.

Ser du noen fordeler ved at skolene slår seg sammen?

- Jeg merker ikke noe store forskjeller ennå. Men det kan bli det hvis vi får en del felles fag og felles prosjekter etter hvert.

Hva skal til for at du skal føle at det er én skole?

- Kanskje få til flere felles aktiviteter, og at hvis en skole finner på noen aktiviteter, så inviterer de den andre til å være med.

Espen Arntsberg, rektor:

- Vi ser på en slik samling som en fin måte for elevene å bli kjent på. Vi har tenkt å ha flere slike møter i løpet av skoleåret, for å bygge bekjentskaper, og at elevene får følelsen av at de går på samme skole.

Rektor tror elevene vil merke fordelen av skole på sikt.

- Jeg tror fremtiden vil vise at fordelen ved en større skole, vil være at vi nå kan bruke ressurser på tvers av skolestedene, som gagner begge steder. Rett og slett fordi vi kan utnytte ressursene hos hverandre bedre. Og så kan det være enklere å opprettholde fagtilbud som få søker på, ved at vi nå kan slå sammen klassene.

Rektor Espen Arntsberg