Salmar har sendt ut en pressemelding i forbindelse med dødsulykken onsdag.

Det har inntruffet en tragisk ulykke ved et av SalMar Farmings anlegg ved Forsnes, Hitra. En ansatt er bekreftet omkommet og en ansatt er innlagt skadet på sykehus. Arbeidsulykken skjedde på en servicebåt i forbindelse med teknisk vedlikehold på et anlegg, skriver Salmar i pressemeldingen.

-Våre tanker går til de pårørende og nære arbeidskollegaer. Jeg vil gi uttrykk for vår medfølelse og omtanke for familien som har mistet en av sine, sier konsernsjef i SalMar ASA Yngve Myhre.

Hendelsesforløpet og årsaken til ulykken er foreløpig uklar. Hendelsen er varslet til myndighetene. Myndighetene har igangsatt etterforskning og granskning av arbeidsulykken. I tillegg vil SalMar i samarbeid med Sintef gjennomføre en egen granskning av ulykken.

SalMar vil ha tett dialog med myndighetene fremover og vil gjøre sitt ytterste for å avdekke årsaken til ulykken.