Marthe Ervik er ansatt som frisklivs-koordinator i Frøya kommune og jobber med forebyggende helsearbeid i forhold til fysisk aktivitet og kosthold. Det skriver kommunen på sine nettsider.

Ervik startet i jobben 1. november. Hun har utdanning innen idrett, fysisk aktivitet og helse (bachelor) samt årsstudium pedagogikk.

-  Frøya kommune er i etableringsfasen av en frisklivssentral, som er et kommunalt kompetansesenter for veilednng og oppfølgning i livsstilendring. Sentralen vil ha fokus på tre hovedområder; fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt. Frøya vil også samarbeide med Hitra kommune på dette området, skriver kommunen.Frisklivs-arbeidet rundt om i kommunenorge skal gi større fokus på forebygging og gjøre det lettere for alle å ta vare på egen helse.