Aqua Nor har som mål å være den viktigste møtearenaen forakvakulturnæringen i Norge og internasjonalt. Nå som alle messearealer både erutsolgt og utvidet, fokuserer Aqua Nor all markedsføring utelukkendepå å trekke besøkende til messen.

Aqua Nor 2013 arrangeres 13.-16. august i Trondheim.  Som vanlig vil messen avholdes på Nidarø, ogpå uteområdet Skansen.

17.500

Under Aqua Nor 2011 besøkte over 17.500 mennesker messen. Det varen økning på 25 prosent fra 2009. Halvparten av disse besøkende var da på AquaNor for første gang.

Andelen besøkende som bekreftet at de ønsket å delta påneste messe var svært stor, og disse har jevnlig blitt fulgt opp via blantannet nyhetsbrev,

Vil øke med 25 prosent

Målet for årets messe er å øke antallet besøkende med ytterligere25 prosent. Det innebærer at mye av profileringen og markedsføringen av messamå være målrettet på å tiltrekke seg førstegangsbesøkende.

Det størstepotensialet for nye besøkende mener arrangøren finnes internasjonalt.