Tall fra NAV viser hvordan arbeidsledigheten på Hitra og Frøya har endret seg siden februar 2013.

På Hitra var 50 kvinner og menn arbeidsledige per 1.februar i år, mot 63 i februar i fjor. Det tilsvarer en ledighet på 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

På Frøya har ledigheten økt fra 46 i fjor, til 58 i år. Det tilsvarer en ledighet på 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

For hele Trøndelag var 4.190 personer uten arbeid, noe som tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken, og en økning på 11 prosent fra i fjor.