Kommunestyret bevilget i fjor 452.000 kroner til bygging av løpebane med tartandekke rundt kunstgress-banen i Hitra idrettspark, etter søknad fra Hitra friidrettsklubb.

Nå skal bruken av pengene behandles på nytt i formannskapet, etter at Hitra fotballklubb som eier av kunstgressbanen,  har gjort vedtak om at de ikke ønsker å utvide anlegget med en løpebane.

Friidrettsklubben vil omdisponere pengene

Hitra friidrettsklubb har godtatt avslaget fra fotballklubben, under forutsetning av at det er mulig å omdisponere midlene til et annet anlegg som Hitra friidrettsklubb vedtar. Klubben har nå søkt kommunen om å få bruke pengene til reguleringsplan og egenandel til et idrettsanlegg på eiendommen Sveneset i Barmfjorden, som eies av leder i friidrettsklubben Jan Kjølsø.

Før saken ble behandlet av rådmannen har den også vært innom Hitra idrettsråd, som stiller flere spørsmål til søknaden. De understreker også at pengene må brukes til fysisk bygging og ikke planlegging av idrettsanlegg.

Rådmannen innstiller på bakgrunn av uttalelsene til fotballklubben og idrettsrådet at søknaden om å få omdisponere midlene må avslås.

Ukjent for Hitra FK

Roar Sivertsen, som var prosjektleder for idrettsparken og har bistått Hitra Fotballklubb i denne saken, mener at friidrettsklubben var for sent ute.

- I vedtaket der kommunestyret bevilget penger til løpebane står det at byggingen av en løpebane er godkjent av Hitra fotballklubb. Det er helt feil. Friidrettsklubben kom på banen med ønske om rundbaneløype først etter at anlegget var ferdigbygd. Vi hørte ikke noe før det ble gjort vedtak i kommunestyret, sier Sivertsen.

Han mener det heller ikke er mulig å bygge en løpebane rundt fotballbanen.

- Slik anlegget er i dag er det ikke plass til å bygge en fullverdig 400-meter bane uten at anlegget utvides, og fotballklubben har ikke lyst til å begynne med anleggsarbeid i idrettsparken, sier Sivertsen.

Rådmannen innstiller også på at Hitra friidrettsklubb oppfordres til å samarbeide med Hitra Idrettsråd om å arbeide videre med planer for å bedre rekrutteringen til og mulighetene for utøvelse av friidrett på Hitra.