- Har du en god boligforsikring har du også en forsikring mot ekstremvær, sier regiondirektør Roger Helde ved Forbrukerrådet i Midt-Norge i en pressemelding.

- Ikke alle typer uværskader dekkes av vanlige forsikringer, og da kan du be staten om hjelp til å dekke utgiftene, legger han til.

Skader som for eksempel skyldes lynnedslag, snøtyngde og vanlig nedbør regnes ikke som naturskader og du må forsikre deg på andre måter mot dette.

Sikre gjenstandene og skaff beviser

- Når uhellet er ute, så forsøk å gjøre ditt for å begrense omfanget av skadene. Det kan bety at du for eksempel må tette igjen åpninger eller flytte gjenstander, sier regiondirektøren.

Gjør du ikke ditt for å begrense skadene kan forsikringsselskapets, eller naturskadefondet, gi deg mindre penger eller ingen penger i det hele tatt.

Ta kontakt med forsikringsselskapet så fort som mulig etter at skaden har skjedd. Selskapet vil da sende folk til å bedømme skaden, og hjelpe deg til det du har rett til etter avtalen du har med dem. Derfor er det viktig at du ikke begynner oppryddingsarbeid, eller reparerer skader, for du har fått klarsignal fra forsikringsselskapet.

- Hvis det er slik at du ikke får sikret eiendelene dine fordi tiden ble for knapp, eller at du ikke kunne komme deg dit, så bør du skaffe beviser for det, sier Roger Helde.

På samme måte bør du for eksempel ta bilder om en skade utvikler seg. Så slipper du å få spørsmål om du ikke har gjort nok for å sikre skaden.

Spør og klage til Finansklagenemnda

Hvis du mener du ikke har fått det du har rett på etter forsikringsavtalen kan du klage til finansklagenemnda. Der sitter jurister fra Forbrukerrådet og bransjen som sammen med en leder kommer frem til hva du har rett på.

Naturskadefondet

- Naturskadefondet kan dekke skader på eiendom eller gjenstander som ikke kan dekkes ved alminnelig forsikring. Du har tre måneder å melde fra til lensmann eller namsfogden, sier Helde.

Det er lensmannen som takserer skaden for deg sammen med to skjønnsmenn. Er du misfornøyd med taksten kan du kreve overskjønn, som det heter, innen en måned etter du fikk den opprinnelige taksten. Det kan også ta stilling til eventuelle skader du mener ikke har vært tatt med. Saken blir endelig løst i tingretten.

Tipsliste for uvær-rammede:

- Begrens skadeomfanget så langt det går.

- Ta kontakt med forsikringsselskapet så fort som mulig.

- Ikke rydd eller reparer før du har fått ok fra forsikringsselskapet når uværet er over.

- Ta bilder og skaff beviser.

- Ved uenighet klag til Finansklagenemnda

- Søk om støtte fra Naturskadefondet for det som forsikringen ikke dekker.

- Følger du våre råd og vår veileding vil du kunne komme lettere fra det når uværet letter, sier Helde.