Siden Salmargründer Gustav Witzøe er den store gavegiveren til åfå bygget Frøya kultur- og kompetansesenter, mener Arvid Hammernes (V) kommunenburde være ekstra påpasselig i hvordan den behandler saker som berører Salmar,slik at det ikke skapes inntrykk av at kommunen favoriserer gavegiveren.

Saken om visningskonsesjoner, og intensjonsavtalen som rådmann PerGundersen har underskrevet med Salmar, og som ble holdt hemmelig inntil søknaden om visningskonsesjon var sendt, ble berørt ved to anledninger i torsdagenskommunestyre i Frøya.

Leder for styringsgruppa til kultur- og kompetansesenteret, OlavKlungreseth, tok opp saken da han orienterte til kommunetyret. Og under ordførerensorientering ga ordfører Berit Flåmo svar på de seks spørsmålene Arvid Hammerneshadde levert.

Les: Her er ordførerens svar:

Så store muligheter

Klungreseth sa at de i prosjektledelsen kanskje måtte ta på seglitt skyld i det som hadde skjedd. Salmar hadde kommet til dem med sittforslag. Og prosjektledelsen hadde sett store muligheter i dette.

- Bygget var jo allerede blitt dyrere enn forutsatt, og våroppgave er å hente inn midler for å redusere kommunens utgifter ved kultur- ogkompetansesenteret. Så når det da kommer et firma med muskler på banen som kanlage vei i vellinga, så ser vi store muligheter, sa Klungreseth.

Han viste til at en visningskonsesjon ville få ting til å skje påmange områder, og nevnte spesielt muligheten for Froan. Han understreker at detikke er lov å søke om visningskonsesjon av økonomiske grunner, og at det erkunnskapsformidlingen som er hovedmålet, før han påpekte:

- Men det er jo økonomi i det.

Frykter mediaoppstyret er skadelig

Han beklager media-oppstyret rundt saken, som han fryktet varskadelig for arbeidet med laksesenter og visningskonsesjon. Og mente at rådmannog kommune feilaktig hadde fått skyld i det som hadde skjedd.

Etter at Arvid Hammernes senere i møtet hadde fått svarene fraordføreren, kommenterte han også Klungreseth sine uttalelser om at(media)reaksjonene i etterkant var uheldige:

- Da er man ikke ydmyk nok, og skjønner ikke spillereglene i detpolitiske: Det som har skjedd er veldig uheldig, sa Hammernes.

-Hvorfor holde det unna politisk behandling?

Hammernes sa seg ellers fornøyd med å ha fått svar fra ordføreren,og at en endelig avtale om visningssenter skal til politisk behandling. Men haner langt fra formøyd med hvordan saken er behandlet av rådmannen.

- Hvis det er sånn at det var viktig å holde denne saken unnapolitisk behandling, så stiller jeg spørsmål ved styresettet vårt. Og spesieltnår det er Salmar som kommer på banen, som jo er den store gavegiveren tilkultur- og kompetansesenteret. Da burde man vært ekstra på vakt, slik at detikke dukker opp spørsmål om forfordeling. Og i intensjonsavtalen ligger det jo en ekskusivitet for Salmar. Jeg legger merke til at ordførerensier at det er i gråsonen at rådmannen skrev under uten politisk behandling. Athun bruker det begrepet, forteller meg at saken absolutt burde vært politiskbehandlet, sier Hammernes.

Ordfører Berit Flåmo poengterte i møtet at hun i etterkant ser atsaken burde vært politisk behandlet:

- Jeg er opptatt av åpenhet, og ser at hvis vi hadde behandlet denpolitisk, så hadde vi sluppet det som kom i etterkant.