Lokalavisa skrev i mars at 123 innbyggere i Hemnskjel/Sunde-området ville løsrive seg fra Snillfjord kommune, og bli en del av Hitra.  De har sendt en søknad om grensejustering til fylkesmannen i Sør-Trøndelag, som etter loven er pålagt å utrede søknaden.

- Vaslag naturlig grense

– Vi mener at vår del av nåværende Snillfjord kommune vil ha best utbytte av å tilhøre øyregionen i fremtiden. Vi ser Vaslag bomstasjon som en naturlig grense. Dette grunnet at vi da vil ha en kort og bomfri vei til et fremtidig kommunesenter, skriver gruppen i sin søknad til fylkesmannen.

Nå har fylkesmannen sendt brev til gruppen, ved Bernt Vikan, om at en avklaring av spørsmålet om en eventuell utredning av saken utsettes i første omgang til etter at signalene om kommunereform i kommuneproposisjon er mottatt i løpet av mai 2014.

- Vil ha signaler fra øverste hold

- Regjeringen har varslet en kommunereform, som nå er under utredning. Vi ønsker ikke å sette i gang en utredning om grensejustering før vi har fått signaler fra øverste politiske hold om hvordan en fremtidig kommunestruktur skal se ut, sier Kjetil Ollestad, assisterende direktør hos fylkesmannens justis og beredskapsavdeling.

- I utgangspunktet positiv

Snillfjord og Hitra kommune vil etter utredningen få saken til uttalelse. Om begge kommunene ønsker en grensejustering er fylkesmannen vedtaksmyndighet. Dersom en av kommunene er uenige, så blir kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtaksmyndighet.

Så langt er det uklart om begge kommunen er enige.

Hitra-ordfører Ole Haugen har sagt at han i utgangspunket er positiv til en grensejustering, mens Snillfjord-ordfører Anders Krokstad avventer å svare på spørsmålet til kommunestyret har behandlet saken.

Ser mot Hitra: Hemnskjelingene Lars Erik Vitsø og Bernt Vikan er blant initiativtakerne til søknaden om grensejustering.