Den første søkerlista til rådmannsjobben på Frøya inneholdt 17 kandidater, men der hele 11 hadde bedt om å få navnet unntatt offentlighet. Flere medier ba om merinnsyn i søkerlista, men først i dag, to dager før kommunestyret planlegger ansettelsesvedtak, er lista offentliggjort. Den viser kun fem navn. Samtlige var kjent også i den første runden. Disse er:

Beathe Sandvik Meland (44) Stabssjef i Frøya kommune

Knut Arne Strømøy (56) kultursjef i Frøya kommune

Paul Evers (54) kommunefysioterapeut, Snarøya

Glen Holm (61) daglig leder, Leknes

Torbjørn Strøm, skattejurist, Hammerfest.

Jo Skjelstad i rekrutteringsfirmaet Visindi har tidligere fortalt at flere søkere ville vurdere om de skulle trekke seg hvis navnene måtte offentliggjøres. Og slik ble det.

- Det er mange faktorer som spiller inn. Og mai har vært ei vanskelig måned for å avholde så mange møter som man ideelt burde fått til, slik at alle kandidatene kunne fått avklart i forhold til formannskapet. Det kan være kandidater som ville avklart hvordan formannskapet stiller seg til pendling, eller om kommunen kan matche lønna de forventer. Og så handler det om at de ikke vil ha navnene sine offentliggjort, av hensyn til nåværende arbeidsgiver. Så kan man si at hvis man søker en sånn stilling, så bør man kunne stå i offentligheten også i søkerprosessen. Men dagens virkelighet er ikke slik, sier Jo Skjelstad i Visindi.

Ordfører Berit Flåmo beklager at det ikke står flere navn på den endelige lista.

- Vi vet at det var stor interesse for stillinga, og nå sitter vi igjen med en håndfull søkere. Visindi sier at dette er ganske normalt, men jeg synes det er en utfordrende situasjon. Jeg skulle gjerne hatt med med videre noen av de som har trukket seg, sier Berit Flåmo.

Formannskapet møtes i ettermiddag for å sette opp sin innstilling. Hvis de ikke bestemmer seg for å gå nye runder, vil de legge fram saken for kommunestyret torsdag.