TrønderEnergi leverer tidenes resultat. Så mye av overskuddet går til Hitra og Frøya