Saken skal først behandles i formannskapet og så kommunestyret senere i dag. FØLG KOMMUNESTYRET FRA KL. 13 TORSDAG HER I forslaget til uttalelse heter det at Hitra kommunestyre erkjenner at trasevalget via Vettstraumen ikke er optimal i forhold til kjørelengde og tidsbesparelser. Videre vises det til hubrolokaliteten i vettastraumtraseen, og andre faktorer som mulig bidrag fra næringslivet til å delfinansiere rett framløsningen og besparelser på RV 714-prosjektet gjennom Snillfjord (lavbru over Åstfjorden)

Hvis Hitra kommunestyre vedtar sin uttalelse i dag, betyr det at Frøya og Hitra for første gang siden brostriden brøt løs, står 100 prosent sammen om hvor veien bør gå over Dolmøya og inn på fast-Hitra