I følge Brønnøysundregistrene har Bewi-selskapet Bewi Hitra Eiendom AS, som kjøpte fabrikktomt i Hitra industripark på Jøsnøya, skiftet navn til Hitra Eiendom AS, med adresse Trondheim. Selskapet ble registret i november 2015 og fikk endret navn 24. januar i år.

Selskapet eies fortsatt 100 prosent av Bewi Eiendom Holding AS. Selskapet har en aksjekapital på 100.000 kroner, og styreleder er Siri Merethe Rønning og Svenn Bekken er en av styremedlemmene.