MOT Hitra og MOT Frøya hadde mandag og tirsdag samling i klubbhuset i Hitra idrettspark for å utdanne flere ungdomskoleelever til såkalte MOTivatorer.

- Det er et ledd i MOTs program i å utdanne MOTivatorer som skal jobbe i oppvekstmiljøet i den skolen de går, og ikke minst 7-klassingene som skal over til ungdomsskolen, sier Paul Andersen, lærer og MOT-informatør.

Ungdommer fra Hitra og Frøya samlet til MOTsamling.

Unge MOTivatorer skal blant annet gjøre det lettere for 7-klassinger å starte opp på ungdomsskolen til høsten, ved at de besøker dem før de starter og forteller om hvordan det er å gå på ungdomsskolen. De finner også på ulike aktiviteter sammen med 7-klassingene.

- Det gjør elevene tryggere, fordi det er mange som kvier seg for å begynne på ungdomsskolen. Heldigvis er vi heldige her på Hitra og Frøya, fordi mange kjenner hverandre før de starter på ungdomsskolen. Men det er likevel noen som synes det er skremmende med ungdomsskolen. Da skal de unge MOTivatorene være brobyggere, og ufarliggjøre det å begynne på ungdomsskolen.

MOT: Oskar Jøransen Strand og Anfal El Yamani er klare til å MOTivere de nye ungdomsskoleelevene til høsten.

Anfal El Yamani og Oskar Jøransen Strand er MOTivatorer.

- Husker dere hvordan det var å være 7-klassing og skulle begynne på ungdomsskolen?

- Jeg var mest spent på karakterer og det å få nye venner.

- Møtte du en MOTivator da?

- Nei.

- Kunne du tenkt deg å hatt det?

- Ja, for jeg grudde meg egentlig litt. Det hadde kanskje vært lettere å begynne på ungdomsskolen da.

- Var du redd for noe da du begynte på ungdomsskolen Oskar?

- Jeg var ikke redd for karakterer, fordi vi hadde øvd på skolen på hvordan det var å få karakterer på prøvene. Men det hjalp meg at vi møtte noen fra MOT. Det gjorde meg mindre usikker.

- Hva er det beste rådet dere har får å lette overgangen til ungdomsskolen?

- Det må nesten være å være positiv, og se lyst på det, mener Oskar.

- Er det noe å være redd for?

- Nei. Man finner venner, og som har de samme interessene som deg, sier Anfal.